Història

Hotel familiar amb més de 300 anys d'història

El orígens de l’Hotel Balneari Termes Victòria es remunten al segle XVII, malgrat que no es sap exactament quan va ser construït.Inicialment ocupava diverses edificacions medievals, i inclús part de les antigues muralles. Al llarg dels anys ha sofert diferents modificacions arquitectòniques conservant elements originals com la volta de la galeria de banys del segle XVIII. Tot i la modernitat de les seves instal.lacions, es manté la direcció familiar de l’hotel, que des de mitjans del segle XIX regenta la família Anglí-Palaudarias.

100 anys de família Anglí


El 28 de març de 1917 es va casar Maria Torras Pedragosa amb Isidre Anglí Palaudàries,  des d’ aquell mateix dia porten junts la direcció de l’Hotel Balneari Termes Victòria i comença el  cognom Anglí com administrador.  Des del 1917 i fins els anys 50  van ser anys molt durs. La Maria va portar el pes de l’administració del balneari, mentre l’Isidre es centrava en el món de la política local.


Abans de la guerra civil, la Maria i l’Isidre van poder tirar endavant el balneari gràcies a molts proveïdors que fiaven a la família Anglí Torras durant els mesos d’hivern. Els deutes els tornaven a l’estiu quan venien els clients banyistes de temporada.


Durant la guerra civil, el balneari va ser expropiat i va servir d’asil de nens de Guadalajara.

Les noves generacions Anglí


La Maria Torras i l’Isidre Anglí van tenir 5 fills. El fill gran, Joan Anglí, es va casar  amb la Maria Rosa Garriga Masclans l’11 d’abril de 1945, i junts van continuar amb la direcció familiar i el cognom Anglí com administradors del balneari.


Maria Rosa va anar fent reformes per millorar les instal·lacions i  passar de ser un hostal de dues estrelles a un hotel de 3 estrelles l’any 1992.


La Maria Rosa Garriga i el Joan Anglí van tenir 2 fills, el Josep i la Maria Rosa. El seu fill Josep Anglí es va casar amb Maria Lluïsa Sallarés i junts regenten l’hotel des de l’any 1983.


 La Maria Rosa Garriga va continuar sent l’ànima del balneari, mantenint una relació diària tant amb els clients com amb el personal. Va morir l’any 2012 i fins el darrer dia va venir al balneari.

Concentració del primer equip del Barça


L’Hotel Balneari Termes Victòria va ser el lloc de concentració del primer equip del Barça durant els anys 50. Una de les millors èpoques del Barça amb el tècnic Ferdinand Daucik acompanyat d’una gran plantilla on destacaven alguns dels millors jugadors de la història del Barça com Kubala, Suárez, Kocsis, Czibor, Tejada, Basora, Evaristo, Eulogio Martínez, Ramallets, Olivella, Seguer, Gràcia i Segarra.


 L’Hotel Termes Victòria ha mantingut una clientela fidel i selecta. Des del rei Alfonso XII fins a pintors i escriptors que buscaven la pau i tranquillitat per a una millor inspiració.